vtw.empoweredlearning.nl

Online leeromgeving VTW Academie

Empowered Learning VTW Academie

‘Empowered Learning’

Mensen en organisaties functioneren beter als ze vanuit hun kracht werken. Op microniveau betekent dit dat mensen op een plek zitten, waar hun talenten nodig zijn en waar ze de ruimte krijgen om hun talenten te laten ‘spreken’. Op macroniveau is het essentieel dat organisaties waardevol kunnen zijn, waarbij zij vanuit hun kracht en hun bedoeling opereren.

Bij Empowered Learning wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de innerlijke motivatie van mensen, zodat zij een positieve bijdrage aan de organisatie en daarmee ook aan de samenleving kunnen leveren. Er wordt een veilige oefenruimte geboden om inzichten op te doen en te delen, gedrag te veranderen en vaardigheden aan te leren. Leren vanuit vertrouwen is daarbij het uitgangspunt.

De VTW Academie biedt door de combinatie van live bijeenkomsten en de online leeromgeving een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen en waar feedback gericht is op ontwikkeling. Met het doel dat deelnemers door betekenisvolle acties het noodzakelijke verschil kunnen (gaan) maken. Op niveau van het individu, de organisatie en de samenleving.

‘Online leeromgeving’

Met deze online leeromgeving helpt u zich goed voor te bereiden op de live bijeenkomst, zodat u het maximale uit deze sessie kunt halen en ‘werkenderwijs leert’.

 

Gelinkt aan de face-to-face bijeenkomst worden er E-kenniscolleges aangeboden, waardoor u de tijd die tijdens de live bijeenkomst beschikbaar is, zo optimaal mogelijk kunt benutten. En bovenal kunt u zich qua mindset goed voorbereiden, zodat beter beklijft wat u tijdens de face-to-face bijeenkomsten aangeboden krijgt.

 

Tevens treft u op de online-leeromgeving relevante documenten en achtergrondinformatie aan.

De inhoud van deze online omgeving is persoonlijk. Naast uzelf is deze alleen toegankelijk voor de kerndocent. De kerndocent kan u en uw collega-deelnemers op deze wijze optimaal begeleiden en van feedback voorzien.

De vertaling van het Engelse woord ‘Empowerment’ betekent letterlijk: Iemand tot iets in staat stellen. Een gevoel van empowerment ontstaat als hetgeen voor u ligt betekenisvol en belangrijk voor u is; als u capabel bent en u zich in staat voelt deze rol en taak succesvol te volbrengen; en: als u de overtuiging heeft dat u met uw acties daadwerkelijk het verschil kunt maken.

De VTW Academie stelt u graag in staat dat verschil te maken!